Säkerhet

Någon gång i livet kan du hamna i en överraskande nödsituation eller farlig situation. Då är det viktigt att du vet vad du ska göra. Genom att reagera på rätt sätt kan du rädda människoliv och göra så att skadorna av olyckan blir så små som möjligt.

Olyckor händer mest hemma och under fritiden. Alla behöver lära sig hur man ska göra i en nödsituation. Det lönar sig också att förbereda sig hemma på att någon olycka kan inträffa. Det bästa sättet att undvika olyckor är genom att förebygga dem, försöka se till att de inte kan hända.

Vi har alla rätt till ett tryggt liv. Du har också en skyldighet att se till att det du själv gör inte utsätter dig själv eller någon annan för fara.

Om du blir utsatt för ett brottDELA
08.01.2019 09:52