Boende

Om en person med funktionsnedsättning eller en åldring inte kan bo självständigt hemma, erbjuder städerna olika boendetjänster.

För personer med utvecklingsstörning har städerna assisterat och styrt boende, eller stödboende.

Personalen hjälper med alla sysslor som de boende behöver hjälp och stöd med. Målet är att de boende ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Serviceboende för funktionshindrade är bara till för personer med svår funktionsnedsättning. Serviceboende för funktionshindrade passar för dem som behöver hjälp hela tiden, men som inte behöver anstaltsvård.

När en gammal människa inte mera klarar av att bo kvar hemma, kan han eller hon flytta till ett servicehem eller till ett åldringshem. Att bo på ett servicehem är tryggt och så självständigt som det är möjligt. Om en senior behöver vård och tillsyn dygnet runt, flyttas han eller hon till en anstalt.

Genom att ändra på vissa saker i bostaden kan en person med funktionsnedsättning eller åldring bo kvar hemma.DELA
16.02.2018 12:23