Personlig assistans

Personlig assistans betyder att en person med svår funktionsnedsättning får hjälp för att kunna

  • utföra dagliga sysslor
  • arbeta och studera
  • delta i fritidsverksamhet
  • delta i samhälleliga aktiviteter
  • delta i sociala sammanhang och upprätthålla sociala kontakter.

Om du har en svår funktionsnedsättning ska du ansöka om personlig assistans via stadens socialbyrå. Du måste själv kunna berätta hurdan hjälp du behöver. När du ska lämna in ansökan behöver du ett läkarintyg.

Om du egentligen mest behöver vård eller tillsyn, ordnas hjälpen för det mesta via andra social- och hälsovårdstjänster.

Du har rätt att få personlig assistans så mycket som du behöver för att klara av din vardag, och för arbete och studier. För fritid, samhälleliga aktiviteter och för social samvaro kan staden godkänna assistans för minst 30 timmar per månad.

  • Din personliga assistans ordnas på något av följande sätt:
  • Du anställer själv dina personliga assistenter.
  • Du köper assistanshjälpen med hjälp av servicesedlar som du fått av staden.
  • Staden ordnar så att du får assistans.
  • Du betalar ingenting för personlig assistans.

Om du behöver personlig assistans ska du kontakta socialarbetaren för ditt distrikt.

Läs mera om personlig assistans, men de sidorna är inte skrivna på lättläst svenskaDELA
27.09.2019 10:12