Hjälp i vardagen

På de här sidorna hittar du kortfattad och lättläst information om städernas socialtjänster.

I olika livssituationer kan du få hjälp av socialservicen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Till socialservicen hör bland annat:

  • ekonomiskt stöd
  • bostadsärenden
  • handikappservice och åldringsvård.

Om du behöver råd och hjälp för att klara dig i vardagen, ska du ta kontakt med socialtjänsten i din hemstad.

Du kan ringa till socialtjänsterna i Helsingfors via Helsingfors stads telefonväxel på vardagar mellan klockan 8 och 16. Numret till växeln är 09 310 1691.

Du kan ringa till familje- och socialtjänsterna i Esbo via Esbo stads telefonväxel på vardagar mellan klockan 8 och 16. Numret till växeln är 09 816 21.

Du kan ringa till Grankulla socialbyrå på vardagar mellan klockan 8 och 15.45. Telefonnumret är 09 50 561.

Du kan ringa till Vanda socialstationer mellan klockan 8 och 16. Telefonnumret till växeln är 09 83 911.

I Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla finns en socialombudsman, som kan hjälpa dig med till exempel följande frågor:

  • utkomststöd
  • åldringsvård
  • handikappservice.

Det lönar sig att kontakta socialombudsmannen om du är missnöjd med den service du fått inom socialtjänsten, eller om du blivit dåligt bemött.
DELA
05.08.2022 12:50