Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd av staden i form av bland annat kompletterande och förebyggande utkomststöd och stöd för närståendevård.

Utkomststödet gör att du ekonomiskt kan klara dig på kort sikt, om du inte kan få inkomster på något annat sätt. FPA sköta det grundläggande utkomststödet.

Du kan få stöd för närståendevård om du i hemmet sköter om en familjemedlem som inte klarar sig utan hjälp. Du kan få stödet om familjemedlemmen är äldre, funktionshindrad eller sjuk. Stöd för närståendevård är en sorts betalning för vårdarbetet.

Med servicesedlar kan du betala för social- och hälsovårdstjänster som du köper av privata serviceproducenter. Tjänsterna ska vara sådana som städerna annars ska producera för sina invånare. Att köpa tjänster med servicesedel är ett alternativ till att använda stadens egen service.DELA
24.01.2019 11:38