Hemvård

Alla som får hemvård får också en serviceplan
Hemvårdens stödtjänster
Hemvården kostar

Om du kan bo hemma, men inte klarar av riktigt allt kan du få hemvård.

Hemvården är till för dem som behöver hjälp till exempel med den personliga hygienen. Det är främst seniorer, långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning som får hemvård.

Hemvården kan göra att du tryggt kan bo kvar hemma, fast du inte kan klara dig helt själv.

Om du behöver hemtjänst och hemsjukvård kan stadens hemvård hjälpa dig.

Personalen vid hemvården jobbar alla dagar i veckan, och man kan få hjälp också under natten.

För att få hemsjukvård behöver du en läkarremiss. Hemsjukvård är när du får sjukvård och rehabilitering i ditt hem.

Alla som får hemvård får också en serviceplan

Om du får hemvård så gör du också upp en individuell vård- och serviceplan. Du gör planen tillsammans med hemvårdspersonalen och dina anhöriga. I planen skriver ni in den hemvårdsservice som du behöver.

För planen funderar ni också på om du kan vända dig till privata bolag för att få hjälp. Dessutom diskuterar ni hur mycket din familj och dina anhöriga kan hjälpa.

Vård- och serviceplanen ska granskas med jämna mellanrum.

Hemvårdens stödtjänster

Du kan också få olika stödtjänster inom hemvården.

Stödtjänsterna är till exempel hjälp med att

  • laga mat
  • gå och handla
  • tvätta kläder
  • städa.

Du kan också begära att få en säkerhetstelefon, som du kan använda när som helst på dygnet för att kalla på hjälp.
De stödtjänster som du behöver, skrivs in i din vård- och serviceplan.

Matlagningen ordnas för det mesta så att någon hämtar färdig mat hem till dig.

Att handla ordnas som butiksservice. Butiksservicen hämtar hem den mat du behöver från butiken.

När det gäller städning, ska du oftast köpa den från privata städföretag.

Hemvården kostar

Du ska betala för att få hemvård. Hur mycket du betalar beror på hur mycket olika slags service du behöver och använder, och dina inkomster. Mera information om vad hemvården kostar får du av stadens hemvårdsledaren eller hemvårdsinstruktör.

Läs mera om hemvård, men de här sidorna är inte skrivna på lättläst svenskaDELA
08.10.2019 12:44