Avfallshantering och vattenförsörjning

Helsingforsregionens miljötjänster sköter vattenförsörjningen och avfallshanteringen för invånarna i Helsingforsregionen. Helsingforsregionens miljötjänster förkortas HRM. HRM producerar och levererar rent vatten till invånarna. Avloppsvattnet, alltså det smutsiga vattnet, förs bort genom avloppsnätet.

HRM sköter insamlingen av avfall och gör upp regler för avfallssorteringen. HRM ger också information om luftkvaliteten i städerna.

På den här webbplatsen hittar du information om vattenförsörjning och avfallssortering. Här kan du läsa om Helsingforsregionens miljötjänster.

Du kan läsa mera om vattenförsörjning och avfallshantering på HRM:s webbsida, men den är inte lättläst:
Helsingforsregionens miljötjänster på internet (www.hsy.fi/sv)DELA
05.08.2022 12:22