Färdtjänst

Färdtjänst enligt socialvårdslagen
Färdtjänstkort
Att beställa färdtjänst

Du kan ansöka om att få färdtjänst som staden ordnar, om du har en svår funktionsnedsättning och på grund av din skada eller sjukdom har betydande svårigheter att använda offentliga färdmedel.

Färdtjänsten i städerna baserar sig på lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Om du är svårt funktionshindrad har du rätt till så många arbets- och studieresor som du behöver. Du får också åtminstone 18 resor för dina fritidsaktiviteter.

När du ansöker om färdtjänst behöver du ett läkarintyg. Dina inkomster påverkar inte din rätt att få färdtjänst.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Seniorer med små inkomster, och som har svårt att använda offentliga färdmedel, har rätt att ansöka om färdtjänst enligt socialvårdslagen.

När man bedömer om du har rätt till färdtjänst enligt socialvårdslagen ser man på både din ekonomiska situation och din rörelse- och funktionsförmåga. Hur många resor du har rätt att få beror på stadens beslut, och det kan variera beroende på i vilken stad du bor.

Färdtjänstkort

Om du använder färdtjänst får du ett personligt färdtjänstkort, som du betalar resorna med.

Du betalar en självkostnadsandel för varje resa. Den är lika stor som vad det kostar att använda allmänna transportmedel (buss eller liknande).

Vissa resor ska FPA betala, till exempel om du behöver färdtjänst för att få hälsovårdstjänster. Då kan du inte använda ditt färdtjänstkort för att betala för den resan.

Att beställa färdtjänst

I Helsingfors beställer du skjuts från Helsingfors resetjänst, telefonnumret är 09-231 23 000.

I Esbo, Vanda och Grankulla beställer du en vanlig taxi från Lähitaksi, telefonnumret är 0100 7333.

Invataxi beställer man på telefonnummer 0100 7444.

Du får mera information om färdtjänst av stadens socialarbetare.

Läs mera om färdtjänst, men de här sidorna är inte skrivna på lättläst svenskaDELA
27.09.2019 12:16