Stadens ekonomi

Ekonomiförvaltningen i en stad leds av

  • stadsfullmäktige
  • stadsstyrelsen
  • nämnderna och direktionerna
  • stadsdirektörerna
  • olika ämbetsverk.

Staden får inkomster i form av kommunalskatt och avgifter. Då staden planerar sin ekonomi beslutar den samtidigt hur pengarna används.

Stadsfullmäktige godkänner varje år följande års budget. Budgeten är en uppskattning av följande års inkomster och utgifter. Samtidigt bestämmer fullmäktige hur mycket det kommunala skatteöret ska vara. Det betyder att fullmäktige bestämmer hur mycket kommunalskatt invånarna i staden ska betala.

Stadsfullmäktige godkänner varje år en ekonomiplan för de tre följande åren.

Ekonomiplanen innehåller förslag

  • om hur stadens verksamhet ska utvecklas
  • om hur verksamheten ska finansieras.

Ekonomiplanen ligger som grund för budgeten.

Det är fullmäktiges uppgift att övervaka hur stadens pengar används. Staden gör varje år ett bokslut som fullmäktige godkänner eller förkastar.

På de här webbplatserna kan du läsa mera om städernas ekonomiförvaltning, men de är inte på lättläst svenska:DELA
10.10.2019 13:36