Städerna

Det finns fyra städer i huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Det högsta beslutfattande organet i en stad är stadsfullmäktige. Fullmäktige beslutar om

  • de viktigaste ekonomiska frågorna i staden
  • hur staden organiserar sin förvaltning.

Stadsstyrelsen ansvarar för hur staden leds och utvecklas.

Det finns också andra som deltar i besluten, de är

  • nämnder och direktioner
  • stadsdirektörer.

På den här webbplatsen berättar vi om beslutsfattandet i en stad och om städerna i huvudstadsregionen.DELA
10.10.2019 12:56