Att delta och påverka

Att rösta i val
Att ge respons
Att fråga och diskutera
Att delta i invånarmöten
Medborgarorganisationer
Samarbetsorgan

Att rösta i val

Du kan inverka på besluten i din stad genom att rösta i kommunalval. Det är kommunalval vart fjärde år. I kommunalvalet väljer invånarna i staden ledamöter till stadsfullmäktige.

Att ge respons

Dessutom kan du inverka på stadens beslut genom att

 • ge respons
 • ta initiativ
 • ge förslag
 • föra fram din åsikt.

På sina webbplatser har städerna blanketter för respons som du kan fylla i och skicka elektroniskt. Du kan också skicka brev till staden per post.

Att fråga och diskutera

Du kan ställa frågor och delta i diskussioner som gäller stadens ärenden

 • på stadens webbplats
 • på stadens Facebook-sidor
 • i bloggar
 • på frågor och svar-sajter.

Att delta i invånarmöten

Staden arrangerar invånarmöten som är öppna för stadens invånare. Invånarmötena ordnas flera gånger i året på olika ställen i staden.

På invånarmötena har deltagarna möjlighet

 • att få information om aktuella ärenden i staden
 • att ställa frågor.

Temat för ett invånarmöte kan vara till exempel stadsplanering, det vill säga på vilket sätt staden planerar utnyttja ett land- eller vattenområde. Invånarna kan bekanta sig med de aktuella planerna i ämbetsverket eller i ett bibliotek. Man säger att planerna finns framlagda för allmänheten.

Medborgarorganisationer

Man kan också inverka på stadens verksamhet genom att bli medlem i en medborgarförening. Stadsfullmäktige tar emot representanter för medborgarföreningar.

Samarbetsorgan

Staden har samarbetsorgan som jobbar för invånarnas och medborgarorganisationernas bästa. Personer som utnyttjar stadens tjänster kan vara med och utveckla tjänsterna genom att delta i samarbetsorganens arbete.
Exempel på samarbetsorgan är

 • handikappråd
 • äldreråd
 • organisationer för frivilligverksamhet
 • skolornas direktioner
 • boendekommittéer
 • patient- eller klientråd.

Du kan läsa mera om medborgarinflytande på följande webbplatser men de är inte på lättläst svenska:DELA
10.10.2019 15:53