Insamlingsplatser för återvinning

HRM tar emot avfall på många olika håll i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt.

Återvinningsställena är:

 • återvinningsplatserna,
 • mottagningsstationerna för avfall, de så kallade Sortti-stationerna,
 • insamlingsbilar som kör runt på våren.

Personalen på Sortti-stationerna tar emot avfallet. På återvinningsplatserna finns ingen personal.

Insamlingsplatser och Sortti-stationerna

De regionala insamlingsplatserna finns till exempel i närheten av butiker.

Återvinningsplatserna samlar in:

 • glas,
 • papper,
 • kartong,
 • batterier,
 • småmetall,
 • kläder.

Sortti-stationerna tar emot:

 • återvinningsbart avfall,
 • blandavfall,
 • problemavfall.

Sortti-stationerna betjänar vardagar måndag till fredag klockan 7–21. På veckosluten är de stängda.

Kontaktuppgifter för Sortti-stationerna (www.hsy.fi/sv)

Du kan läsa mera om återvinningsplatserna på webbsida, men den är inte lättläst:

Hitta den närmaste insamlingsplatsen (www.kivo.fi)

På kierratys.infos webbplats finns en webbsökning som hjälper dig att hitta den närmaste insamlingsplatsen i huvudstadsregionen.DELA
05.08.2022 12:38