Suoraan sisältöön
Foto: Kimmo Brandt

Röstningsställen i EU-valet i huvudstadsregionen

EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. I valet utses 13 ledamöter från Finland, men om Storbritannien lämnar EU, får Finland även en 14:e ledamot till parlamentet enligt resultatet av detta val.

Alla finska medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år har rätt att rösta i valet. Medborgare i andra EU-medlemsstater som senast på valdagen fyller 18 år och som har hemkommun i Finland har rätt att rösta i valet i Finland.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i hemlandet förrättas 15.–21.5.2019. Du kan förhandsrösta på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe i Finland. Se förhandsröstningsställen i huvudstadsregionen på servicekartan

Röstning på valdagen

På valdagen kan du bara rösta på ditt röstningsställe. Du ser ditt röstningsställe på meddelandekortet som kommit hem till dig. Valdagen är söndagen den 26 maj. Se röstningsställen i huvudstadsregionen på servicekartan

Hemmaröstning

Du får rösta i ditt eget hem, om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen.

Läs mer: Vaalit.fi (justitieministeriet)


DELA