Suoraan sisältöön
Kommunerna i Helsingforsregionen

Nästa regering bör fortsätta metropolpolitiken

En fortsatt metropolpolitik poängterades idag när Helsingforsregionens samarbetsmöte godkände målsättningarna för regeringsprogrammet. Metropolpolitikens syfte är att lösa specialfrågor för Helsingforsregionen för att stärka regionens och hela Finlands konkurrenskraft. Även en ambitiös planering av markanvändning, boende och trafik är viktiga för utvecklingen av Helsingforsregionen.

De 14 kommunerna och städerna som ingår i Helsingforsregionen har ställt gemensamma mål för regeringsprogrammet där utgångspunkten för metropolpolitiken är att hela regionen ska beaktas. Nästa regering bör förbinda sig till att utveckla Helsingforsregionen. Bland annat satsningar och investeringar på den växande regionens trafik är väsentliga.

- En målinriktad metropolpolitik tryggar en hållbar tillväxt för hela regionen. Det lönar sig att utveckla regionen till ett centrum för innovationer och kompetens och förstärka dess förmåga att skapa nya jobb. Detta stödjer hela landets konkurrenskraft. Genom metropolpolitiken ska man även säkerställa tillräckligt med utbildningsplatser, förstärka integrationen och möjligheterna för att utveckla kollektivtrafiken, konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, ordförande för Helsingforsregionens samarbetsmöte.

Syftet med planen MBT 2019 är en ambitiös utveckling av regionen

De 14 kommunerna i Helsingforsregionens samarbetsmöte godkände markanvändningen och boendet i planen MBT 2019 efter några mindre ändringar och beslutade att skicka planen vidare till kommunerna för godkännande. Planen innehåller regionala åtgärder för markanvändning, boende och trafik fram till år 2030 och 2050.  HRT godkände MBT 2019-planens innehåll om trafiken för sin egen och dess medlemskommuners del på mötet 26.3.  De kommuner som inte är medlemmar i HRT uppmanas av KUUMA-direktionen att godkänna trafikinnehållet separat.

I avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik 2016–2019 (MBT) har man kommit överens om att den gemensamma planeringen av markanvändning, boende och trafik ska fortsätta utgående från de tidigare planerna. Utgångspunkten för MBT 2019 är att det ska finnas 2 miljoner invånare och 1,05 miljoner arbetstillfällen i Helsingforsregionen år 2050. Man vill hålla utvecklingen av regionen på en ambitiös nivå, så att områdets välfärd är lockande för invånare, arbetskraft och investerare.

Med målsättningar som förbinder planeringen vill man förbättra tillgången på arbetskraft med minst tio procent från nuläget till 2030. Genom planeringen vill man även stävja den sociala segregationen mellan bostadsområden. Ett bindande mål är att trafikutsläppen i Helsingforsregionen ska minskas med 50 procent från 2005 års nivå till 2030.

Vid bedömningen av de planerade lösningarna har man bland annat tillämpat kriterier för bostadsproduktionen. Minst 90 procent av bostadsproduktionen ska riktas till de zoner som regionalt ska utvecklas i första hand. Hållbara färdsätt såsom att promenera, cykla eller åka kollektivt ska utgöra minst 70 procent av regionens olika färdsätt och 85 procent av befolkningen ska placeras på zoner för hållbar rörlighet.

Helsingforsregionens samarbetsmöte är ett samarbetsorgan för de ledande kommunala förtroendevalda i fjorton kommuner i Helsingforsregionen. I samarbetet deltar huvudstadsregionens städer (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) samt KUUMA-kommunerna (Träskända, Nurmijärvi, Tusby, Kervo, Mäntsälä, Borgnäs, Hyvinge, Kyrkslätt, Vichtis och Sibbo). Ordförande för HRSM är Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, första vice ordförande är Vichtis kommunfullmäktigeordförande Eerikki Viljanen och andra vice ordförande är Esbo stadsfullmäktiges ordförande Jyrki Kasvi.

Tilläggsuppgifter

Helsingforsregionens kommuner: Mål för regeringsprogrammet (på finska)


DELA