Suoraan sisältöön
Huvudstadsregionens städer

Huvudstadsregionens städer: metropolpolitik stärker hela landets framgång

Huvudstadsregionens städer Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla föreslår i sina gemensamma mål för regeringsprogrammet att en metropolpolitik som beaktar regionens särdrag bör drivas på basis av kompanjonskap och dialog mellan staten och städerna i regionen. I målen för regeringsprogrammet föreslås det också bland annat att man ska göra satsningar på utbildningsplatser och på att locka internationella experter samt att man ska vidta åtgärder för att förbättra städernas nåbarhet och höja invandrarnas kunskapsnivå.

– En stark huvudstadsregion gynnar hela landet, och den spelar en avgörande roll i konkurrensen om exempelvis internationella experter och företagare. Nästa regering bör stödja huvudstadsregionens utveckling mot att bli världens bästa innovations- och kompetenskluster. Samtidigt bör man säkerställa att städerna fortsättningsvis har vidsträckta befogenheter och ett brett redskapssortiment för att tackla de särskilda utmaningar som är koncentrerade speciellt till huvudstadsregionen. Städernas egna åtgärder är väsentliga, men för att de ska lyckas krävs det en metropolpolitik som utgår från städernas behov. Regeringen måste gå in för att möjliggöra uthållig tillväxt, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori samt stadsdirektörerna Jukka Mäkelä, Ritva Viljanen och Christoffer Masar.

Uthållig tillväxt och nationell samt internationell nåbarhet för huvudstadsregionens städer förutsätter också smidiga och välfungerande kommunikationer. Staten bör åta sig att planera och genomföra snabba spårförbindelser, till exempel Finlandsbanan, Flygbanan och Entimmeståget. Regeringen bör satsa på att stödja det växande metropolområdets kollektivtrafik.

Social- och hälsovården bör inte reformeras på basis av landskapsmodellen

Huvudstadsregionens städer har redan ett flertal gånger tagit ställning till den landskaps- och vårdreform som den nuvarande regeringen bereder och konstaterat att reformen vore ägnad att inverka skadligt på de växande städernas ekonomi, service och investeringsförmåga. I målen för regeringsprogrammet föreslås det att man inte ska inrätta någon landskapsförvaltning. Det effektivaste sättet att i metropolområdet nå de nationellt enhetliga målen för social- och hälsovårdstjänsterna är att beakta regionens särdrag och att utveckla servicen stegvis.

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla offentliggjorde sina gemensamma mål för regeringsprogrammet i dag den 28 februari 2019.

Huvudstadsregionens städer: mål för regeringsprogrammet (på finska)
Pressmeddelande 28.2.2019


DELA