Suoraan sisältöön
Förändring i folkmängden i januari-juli 2017-2019

Huvudstadsregionen växte rekordsnabbt

Antalet invånare i Helsingfors överskred 650 000-gränsen på sommaren. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var Helsingfors invånarantal 651 495 personer i slutet av juli.  Esbo och Vanda har vuxit snabbare än tidigare i januari–juli. Därför var tillväxten i hela huvudstadsregionen, 10 543 invånare, snabbare än någonsin under det här millenniet, trots att antalet födda i huvudstadsregionen fortfarande minskade med nästan 300.

Huvudstadsregionen fick i januari-juli ett inflyttningsöverskott på totalt 8 547 personer, varav hälften kom från Finland och hälften från utlandet.

Över 1,5 miljoner invånare i Helsingforsregionen

I huvudstadsregionens 14 kommuner överskred invånarantalet 1,5 miljoner invånare i juli. Av tillväxten i Helsingforsregionen kom knappt hälften, 45 %, från inhemskt inflyttningsöverskott, 37 % från utlandet och 18 % från naturlig befolkningstillväxt.

Statistikcentralen

Aktuellt om statistik och forskning i Helsingfors

 


DELA