Utbildning och studier

Kuva: Kimmo Brandt

När det gäller den grundläggande undervisningen bygger samarbetet mellan städerna på inbördes avtal. Kostnaderna för en avtalsbaserad utbildningsplats betalas av elevens hemkommun. Barn från en annan kommun kan tas in på lediga elevplatser inom den grundläggande undervisningen och då gäller principerna om elevantagning i andra hand.

En elev som flyttar till en annan kommun kan ansöka om att få fortsätta i sin gamla skola via andrahandsantagning. En elev som byter hemkommun har rätt att gå ut läsåret i Helsingfors och Vanda stads skolor, i Grankulla får eleven gå ut det som motsvarar låg- respektive högstadiet.

Beträffande utbildningen efter den grundläggande kan ungdomarna i huvudstadsregionen söka studieplats över kommungränsen.

Yrkesutbildning

Yrkesinstitutet Prakticum ordnar grundläggande yrkesutbildning, vuxen- och tilläggsutbildning samt läroavtalsutbildning i huvudstadsregionen och Östra Nyland. Aktiebolaget ägs av Samfundet Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Grankulla stad, Kyrkslätt kommun och Sibbo kommun.

Medborgar- och arbetarinstitut

Invånarna i huvudstadsregionen har tillgång till alla medborgar- och arbetarinstitut i regionen.

Ilmonet är ett webbanmälningssystem för huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut. Via Ilmonet kan man på olika sätt söka i kursutbudet för alla huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut och också anmäla sig till kurserna, antingen individuellt eller i grupp. I Ilmonet kan man kontrollera och ändra sina kontaktuppgifter hos alla institut.

Vuxenutbildning

Helsingforsnejdens sommaruniversitet erbjuder bl.a. öppen universitetsundervisning och yrkeshögskoleundervisning, språkkurser, finska för utlänningar, fortbildningskurser, öppna evenemang för allmänheten samt abiturientkurser. Undervisningen är öppen för alla intresserade oberoende av utbildning, ålder eller studierätter.
[Helsingforsnejdens sommaruniversitet]DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  26.04.2018 13:05