Trafik och kartor

Närtågstrafiken. Foto: Marja Valjus

Kollektivtrafik

Huvudstadsregionen har ett gemensamt resekortssystem. Resekortet gäller som betalningsmedel på bussar, närtrafiktåg, Helsingfors metro och spårvagnar.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken för medlemskommuner samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen. Medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Vanda, Tusby och Sjundeå.
[HRT]

Reseplaneraren rekommenderar de bästa kollektivtrafikförbindelserna mellan platser inom huvudstadsregionen vid en specifik tidpunkt. Tjänsten känner igen gatuadresserna och många andra ställen i regionen.
[HRT]

Cykling

I huvudstadsregionen finns cirka 3 000 kilometer cykelvägar och i hela Helsingforsregionen cirka 12 000 parkeringsplatser för cykelpendlare. 

Kommunerna i huvudstadsregionen strävar efter att öka antalet cyklister i stadstrafiken genom att förbättra cykeltrafikens förhållanden, det vill säga cykelvägsnätet, cykelparkeringarna och underhållet av cykelvägarna. Helsingfors, Esbo och Vanda har förbundit sig att öka cykeltrafikens andel av färdsätten till 15 procent – Helsingfors och Vanda senast år 2020 och Esbo senast år 2024. 

HRT har på sina sidor för cykling samlat anvisningar och information om cykling i huvudstadsregionen.

Trafikplanering

Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ 2015) är en strategisk, långsiktig plan, där man definierar regionens gemensamma mål för utvecklingen av trafiksystemet och drar upp riktlinjer för den regionala trafikpolitiken. Regionens alla 14 kommuner medverkar i HLJ 2015.
[HRT]

Huvudstadsregionens trafikstyrningscentral sköter centraliserat om trafikljusstyrningen i Helsingfors, Esbo och Vanda. Man kan anmäla fel i städernas trafikljus genom att ringa det gemensamma numret för felanmälan, (09) 3103 7555, dygnet runt.

Projekt

Västmetron byggs ut från Gräsviken via Drumsö till Esbo. Under den första fasen färdigställs en 14 kilometers banlinje från Gräsviken till Mattby med åtta nya stationer. De nya stationerna är Björkholmen och Drumsö i Helsingfors samt Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby i Esbo.

Spår-Jokern är en snabbspårväg som har planerats mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Målet är att börja bygga Spår-Jokern senast år 2025.
[Helsingfors och Esbo städer]

Kartor

På huvudstadsregionens servicekarta innehåller information om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städernas tjänster och verksamhetsställen. På kartan framgår verksamhetsställets kontaktuppgifter, vilka tjänster det erbjuder, läge och trafikförbindelser samt länkar till verksamhetsställets egna hemsidor.
[Huvudstadsregionens städer]
DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  26.04.2020 14:39