Om webbplatsen

Helsingforsregionen.fi är en gemensam regionportal för huvudstadsregionens städer. På Helsingforsregionen.fi-webbplatsen har samlats information om de tjänster som är gemensamma och oberoende av kommungränserna i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda samt beslut av huvudstadsregionens gemensamma beslutsfattande organ.

Webbplatsen upprätthålls uppdelat i www.helsinginseutu.fi, www.helsingforsregionen.fi ja www.helsinkiregion.fi.

Helheten Helsingforsregionen.fi omfattar även de lättlästa och teckenspråkiga webbplatser som berättar om tjänster i huvudstadsregionens städer. 

Innehållet på den lättlästa webbplatsen ges på lättläst finska och svenska på adresserna www.helsinginseutu.fi/selkokieli och www.helsingforsregionen.fi/lattlast.

Webbplatsen med teckenspråk har teckenspråksvideor på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Teckenspråksidorna fungerar uppdelade på adresserna www.helsinginseutu.fi/viittomakieli  och www.helsingforsregionen.fi/teckensprak.

Nyheter

I regionportalen publiceras nyheter om gemensamma frågor för städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.  I nyhetslistan på framsidan samlas nyhetsflöden från huvudstadsregionens stadsbibliotekens Helmet.fi-tjänst och webbsidorna för Helsingforsregionens trafik.

Struktur och planering av webbplatsen

Sökrutan i sidans övre del underlättar informationssökningen på Helsingforsregionen.fi-sidorna i och med att man kan göra en ordsökning från regionportalens sidor.

Vid planering av regionportalen har man sökt att beakta kraven på tillgänglighet. Webbplatsen är responsiv, så att den anpassar sig till olika typer av webbläsare och enheter. Textstorleken kan förstoras och texten kan avlyssnas med knapparna i sidans övre del.

På den lättlästa webbplatsen har man rätt att använda den finländska lättläst-logotypen som beviljas av LL-Center (Selkokeskus) och som garanterar att webbplatsens användargränssnitt och innehåll motsvarar kriterier för lättläst språk.

Säkerhet och integritetsskydd

Vissa uppgifter om besökarna samlas automatiskt in i Helsingforsregionen.fi-portalen. Uppgifter samlas inte in för kommersiella ändamål. Man vare sig säljer eller överlåter dem till utomstående.

Webbkakor

På webbplatsen används webbkakor (cookies) för att upprätthålla användarsessionen. Användarens personuppgifter vare sig samlas eller sparas i tekniska webbkakor. Sidorna kan användas även utan webbkakor, men då fungerar inte alla funktioner, till exempel knapparna i sidans övre del som förstorar texten.

Läs mer om webbtjänstens dataskydd

Respons om webbplatsen

Respons om webbplatsen kan skickas med responsblanketten.

Utveckling och redaktionellt ansvar

Utvecklingen av regionportalen styrs av en redaktionsnämnd där huvudstadsregionens städers enheter för kommunikations- och datateknik är representerade. Webbredaktionen vid Helsingfors stadskansliets kommunikation svarar för upprätthållande av webbplatsen samt har ett redaktionellt ansvar. Den ansvariga redaktören är chefredaktör Tuire Henriksson.

Man försöker hålla de uppgifter som finns på webbplatsen uppdaterade, men uppgifternas riktighet, oföränderlighet och aktualitet kan dock inte garanteras i alla situationer. Huvudstadsregionens städer svarar inte för någon eventuell skada eller olägenhet som uppstått vid användningen av Helsingforsregionen.fi-webbplatsen.

På Helsingforsregionen.fi-webbplatsen finns länkar även till utomstående instanser i huvudstadsregionen, bl.a. statens och allmännyttiga sammanslutningars webbsidor. Städerna svarar inte för innehållet på de sidor som upprätthålls av utomstående instanser.DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  25.05.2018 09:51