Social- och hälsovård

Foto: Maarit Miettinen

Hälsovård

Invånarna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla kan uppsöka vård också på grannstädernas jourhavande hälsovårdscentraler på vardagar kl. 16.00–8.00 samt på helger och veckoslut. Kvälls- och veckoslutsjouren är avsedd för patienter som på grund av akut sjukdom inte kan vänta på undersökning och vård till följande vardag. Jourerna på Haartmanska sjukhuset, Jorv, Malms och Pejas sjukhus samt Nya barnsjukhuset samanvänds.

Samjouren för tandhälsovård i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt finns på Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Samjouren sköter brådskande och akuta värk- och olycksfall, och det är öppen under kvällar, helger och söckenhelger. Dagtid under vardagarna sköter varje kommun tandvårdsjour själv.
[Helsingfors hälsovårdscentralen]

Huvudstadsregionens städer och Kyrkslätts kommun har en gemensam enhet för specialtandvård. Där behandlas de primärvårdspatienter som behöver specialtandvård och vars behandling inte kräver sjukhusförhållanden. Enheten fungerar också som utbildningsplats för tandläkare under specialistutbildning.

Det svenskspråkiga rådgivningsmaterialet som ges ut i huvudstadsregionen rådgivningar har förenhetligats.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) är en samkommun som bildats av 24 kommuner. Samkommunens uppgift är att producera den specialiserade sjukvård och den vård av utvecklingsstörda som medlemskommunerna och deras invånare behöver.  
[HNS]

Esboregionens miljö- och hälsoskydd har som uppgift att skydda invånarna i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt från hälsorisker som orsakas av livsmiljön. Enheten övervakar bland annat livsmedel och livsmedelslokaler, kemikalier, kvaliteten på hushålls- och badvattnet samt hälsan i lägenheter, skolor och daghem. Veterinärvård och djurskydd ingår också i verksamheten.
[Esbo stad]

Affärsverket Företagshälsan i Vanda (på finska) är ett kommunalt affärsverk som producerar arbetshälsovårdstjänster i Vanda, Esbo, Helsingfors och Grankulla samt lagstadgade tjänster inom sjömanshälsovård i Helsingfors.
[Vanda stad]

Socialservice

Socca är det finska kompetenscentret inom det sociala området i huvudstadsregionen.
[Socca]

Planer

Apotti-projektet syftar till att förbättra verksamheten inom social- och hälsovården. I projektet Apotti införs ett kund- och patientdatasystem, vilket bland annat möjliggör bättre elektroniska kommunikationstjänster samt garanterar tillgången till uppgifter i realtid oavsett service- och vårdställe. Apotti är ett samarbetsprojekt, i vilket medverkar Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla samt HNS. HNS-områdets övriga kommuner kan ansluta sig till projektet genom samupphandlingsbolaget KL-Kuntahankinnat Oy.DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  24.09.2019 12:03