Ungdomar

Foto: Kimmo Brandt

Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla ungdomsverk har ett gemensamt, gratis medlemskort. Ungdomsverken i huvudstadsregionen erbjuder verksamhet och hobbyer för 7-29 åriga unga. Med ett och samma kort kan du delta i verksamheten i alla fyra kommuner oberoende var du bor.

Informationsservice för ungdomar

Ungdomsakademin är Luckans informationstjänst för ungdomar i åldern 13 - 29. Unginfo finns i Helsingfors, Åbo, Borgå, Kyrkslätt och Raseborg. Hos UngInfo får ungdomar handledning i frågor som berör studier, jobb och fritid. 
[Luckan]

Ungdomsverkstaden Sveps är en svenskspråkig mediaverkstad för ungdomar i åldern 16–29 år, som behöver hjälp med sina framtidsplaner.
[Sveps]

Ungdomsinfo yESBOx erbjuder råd, stöd och information i alla olika frågor som gäller ungdomar och deras liv.
[Esbo stad]

På Kompassens sidor får du information till exempel om bostäder, sommarjobb, yrkesval, hälsa, relationer och hobbyer.
[Helsingfors stad]

Vandas ungdomscentralen NUPPI erbjuder mångsidigt stöd och vård för unga i åldern 13–21 år.
[Vanda stad]DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  26.04.2018 12:20