Motion och fritid

Foto. Pertti Nisonen

Friluftsområdena och simhallarna är till för alla invånare i huvudstadsregionen.

I Huvudstadsregionens utflyktskalender (pdf) hittar du uppgifter om alla utflykter, som städerna Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla arrangerar.

Utemotionskartan är en öppen kommunikationskanal om skicket på anläggningarna för utomhusidrott i Helsingfors, Esbo och Vanda. I nuläget omfattar tjänsten stadens skidspår och skridskoplaner och på våren kommer den också att omfatta badstränder.
[Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda städer]

Simhallar

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

Friluftsområden

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

Föreningen Nylands friluftsområdens verksamhetsområde är Nylands förbunds verksamhetsområde. Friluftsområdena finns såväl i det yttersta havsbandet som längs kusten och i det nyländska inlandet. Vissa av områdena kan endast nås med båt, men till det stora flertalet kan man ta sig med bil. En del av områdena kan också nås med kollektivtrafik.
[Föreningen Nylands friluftsområden]

Naturskolor

Finlands naturcentrum Haltia erbjuder naturskoldagar, naturstigsutflykter och utställningsguidningar samt i framtiden sommarlägerverksamhet. Den primära målgruppen för Haltias naturskola är elever i årskurs 5–9. I maj och september har alla skolor möjlighet att reservera en dag i naturskolan. Övriga tider betjänar naturskolan endast skolorna i huvudstadsregionens kommuner.
[Haltia]

Miljöskolan Polku erbjuder inspirerande undervisningsstunder för barn, mångsidiga kurser och material för miljöfostran för pedagoger.
[Huvudstadsregionens Återanvändningscentral]

På Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp vistas en skoldag i gången på naturskolan.
[Esbo stad]

Vanda naturskola är belägen i Sottungsby i östra Vanda. Syftet med Vanda naturskolas fadderklassverksamhet är att stöda skolornas och daghemmens naturpedagogiska arbete samt att ge barnen möjligheter att vistas i naturen oberoende av daghemmets eller skolans läge.
[Vanda naturskola]

Naturskolan Uttern har inspirerat både barn och pedagoger i utomhuspedagogik och miljöfostran sedan 1986. I dagens läge erbjuder de verksamhet i västra Nyland och huvudstadsregionen.
[Natur och Miljö]

Ungdomar

Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla ungdomsverk har ett gemensamt, gratis medlemskort. Ungdomsverken i huvudstadsregionen erbjuder verksamhet och hobbyer för 7-29 åriga unga. Med ett och samma kort kan du delta i verksamheten i alla fyra kommuner oberoende var du bor.

Informationsservice för ungdomar

Ungdomsverkstaden Sveps hjälper unga i ärenden som berör sysselsättning, studier, gruppverksamhet, arbetsprövning och arbete.
[Sveps]
DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  07.01.2020 10:26