Kultur och bibliotek

Bibliotek. Foto: Arto Wiikari

Bibliotek

HelMet är ett biblioteksnätverk för de allmänna biblioteken i huvudstadsregionen (Helsinki Metropolitan Area Libraries). Till nätverket hör Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda stadsbibliotek. HelMet-biblioteken arbetar med samma nättjänst, låneregler och avgiftspolitik.

Med hjälp av HelMet-webbiblioteket kan man söka i katalogen, göra reservationer och förnya lån.

HelMet e-biblioteket hittar du tusentals böcker, tidningar och tidskrifter samt musik, filmer, språkkurser och databaser. Du kan använda e-biblioteket genom att logga in i de olika tjänsterna med bibliotekskortsnumret och en PIN-kod som du själv valt.
[Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek]

Biblioteken.fi är en samling bibliotekstjänster som är öppen för alla. Den innehåller till exempel informationssökningstjänster, yrkestjänster inom biblioteksbranschen samt nättjänster i anknytning till litteratur, musik, barn och ungdomar.
[Helsingfors stadsbibliotek – centralbibliotek för de allmänna biblioteken]

Kultur

Kulturevenemangen och kulturinstitutionerna är öppna för alla.

Basundervisningen i konst för barn och unga och konstgrupperna är avsedda endast för barn som bor i staden i fråga.

Kultus.fi samlar det aktuella kulturutbudet i huvudstadsregionen som riktas till barn och unga. Nästan 200 konst- och kulturaktörer informerar på Kultus om evenemang, verkstäder och olika slags publikprojekt som riktas till grundskolor, daghem och andra stadiets läroinrättningar.
[Helsingfors kulturcentral]

Nylands museiguide presenterar museerna inom huvudstadsregionen samt Mellersta och Östra Nyland. Museiutflykterna innehåller besöksförslag som utarbetats kring olika teman. Förutom olika museer kan utflykterna innehålla även andra kulturhistoriska besöksmål. Utflykterna varierar enligt årstid.
[Helsingfors stadsmuseum]

Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret i Helsingfors, är en allmännyttig förening som betjänar befolkningen i huvudstadsregionen.
[Luckan]

Det internationella kulturcentret Caisa stöder etniska minoriteters möjligheter att utöva sin egen kultur. Caisa ordnar konserter, matfestivaler, utställningar, seminarier, kurser och klubbverksamhet.
[Helsingfors kulturcentral]

Kulturanläggningar i huvudstadsregionen

Esbo stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum

Vanda stadsmuseum

EMMA - Moderna konstmuseet i Esbo

Helsingfors stads konstmuseum HAM

Vanda konstmuseum Artsi

Helsingfors stadsteater

Esbo stadsteater

Helsingfors stadsorkester

Tapiola Sinfonietta

Konserthus Martinus i Vanda

Musikhuset i Helsingfors

Finlands NationaloperaDELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  07.08.2018 09:48