Kultur och bibliotek

Bibliotek. Foto: Arto Wiikari

Bibliotek

HelMet är ett biblioteksnätverk för de allmänna biblioteken i huvudstadsregionen (Helsinki Metropolitan Area Libraries). Till nätverket hör Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda stadsbibliotek. HelMet-biblioteken arbetar med samma nättjänst, låneregler och avgiftspolitik.

Med hjälp av HelMet-webbiblioteket kan man söka i katalogen, göra reservationer och förnya lån.

HelMet e-biblioteket hittar du tusentals böcker, tidningar och tidskrifter samt musik, filmer, språkkurser och databaser. Du kan använda e-biblioteket genom att logga in i de olika tjänsterna med bibliotekskortsnumret och en PIN-kod som du själv valt.
[Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek]

Biblioteken.fi är en samling bibliotekstjänster som är öppen för alla. Den innehåller till exempel informationssökningstjänster, yrkestjänster inom biblioteksbranschen samt nättjänster i anknytning till litteratur, musik, barn och ungdomar.
[Helsingfors stadsbibliotek – centralbibliotek för de allmänna biblioteken]

Kultur

Kulturevenemangen och kulturinstitutionerna är öppna för alla.

Basundervisningen i konst för barn och unga och konstgrupperna är avsedda endast för barn som bor i staden i fråga.

Kultus.fi samlar det aktuella kulturutbudet i huvudstadsregionen som riktas till barn och unga. Nästan 200 konst- och kulturaktörer informerar på Kultus om evenemang, verkstäder och olika slags publikprojekt som riktas till grundskolor, daghem och andra stadiets läroinrättningar.
[Helsingfors kulturcentral]

Det internationella kulturcentret Caisa stöder etniska minoriteters möjligheter att utöva sin egen kultur. Caisa ordnar konserter, matfestivaler, utställningar, seminarier, kurser och klubbverksamhet.
[Helsingfors kulturcentral]

Kulturanläggningar i huvudstadsregionen

Esbo stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum

Vanda stadsmuseum

EMMA - Moderna konstmuseet i Esbo

Helsingfors stads konstmuseum HAM

Vanda konstmuseum Artsi

Helsingfors stadsteater

Esbo stadsteater

Helsingfors stadsorkester

Tapiola Sinfonietta

Konserthus Martinus i Vanda

Musikhuset i Helsingfors

Finlands NationaloperaDELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  16.12.2019 14:32