Demokrati och deltagande

Foto: Janne Käpylehto

Ungas delaktighet

Krut erbjuder de unga en unik chans att påverka i Helsingfors. Som ändamål är att de unga har möjlighet att diskutera och disputera om saker som de själva anser viktiga tillsammans med stadens beslutsfattare.
[Helsingfors stad]

Esbo ungdomsfullmäktige bevakar de ungas intressen, lyfter fram deras önskemål och berättar för beslutsfattarna vad ungdomarna tycker och tänker om aktuella frågor. Ungdomsfullmäktige i Esbo består av Esboungdomar i åldern 13–18 år.
[Esbo stad]

Vanda ungdomsfullmäktiges uppgift är att utveckla de ungas möjligheter att påverka och att hitta på nya verksamhetsformer för att aktivera de unga, så att även de skulle delta i den samhälleliga verksamheten och beslutfattandet. Ungdomsfullmäktige är ett naturligt forum för att behandla aktuella ärenden, och en möjlighet att få de ungas röst och idéer hörda i den kommunala beslutsfattningen.
[Vanda stad]

Ungdomsfullmäktige i Grankulla. De ungas egen påverkningsgrupp är en stor fördel för de unga kommuninvånarna. Påverkningsgruppens uppgift är att följa det kommunala beslutsfattandet och iaktta att de unga hörs på riktigt i ärenden som gäller dem. Påverkningsgruppen kan också ordna olika evenemang.
[Grankulla stad]

Invånarverksamhet

Invånarverksamhet i Esbo
[Esbo stad]

Helsingfors stadsdelar
[Helsingfors stad]

Svenska kommittén i Vanda
[Vanda stad)

Andra webbplatser

Demokrati.fi är en mötesplats för information som gäller finländsk demokrati. Webbtjänsten styr användarna till olika sätt att påverka.
[Justitieministeriet]

Dinåsikt.fi är en webbtjänst som effektiviserar medborgarnas, organisationernas och myndigheternas ömsesidiga dialog och deltagande. Tjänsten underlättar medborgarinflytandet och informationstillgången, ökar transparensen i beredningen av beslut och beslutsfattandet och förbättrar kvaliteten i dessa beslut.
[Justitieministeriet]
 

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  26.08.2019 14:00