Dagvård och förskoleundervisning

Foto: Maarit Miettinen

Familjer i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla kan ansöka om dagvårdsplatser för sina barn även i andra städer i huvudstadsregionen än sin hemkommun. Rätten till dagvård över kommungränserna gäller inte privat dagvård eller skiftvård som städerna ordnar.

När dagvårdsplatserna beviljas ger städerna företräde åt barn som bor inom stadens område, så familjer instrueras att ansöka om dagvårdsplatser även i sin egen hemkommun.

Städerna i huvudstadsregionen har kommit överens om att när familjen flyttar till en annan kommun, förblir barnens dagvårdsplats i den gamla hemkommunen fram till att barnet börjar skolan.

Familjerna betalar de kundavgifter för dagvården som fastställs av den stad som ordnar vården.

Dagvårdansökningar

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen börjar ungefär ett år innan grundskolan börjar.  Förskoleundervisning erbjuds fyra timmar per dag och den är kostnadsfri. 

Städerna i huvudstadsregionen erbjuder förskoleundervisning för barn bosatta i andra kommuner, om det på förskoleundervisningens verksamhetsställe finns platser över efter de barn som bor på kommunens område. Förutsättningen för att bli elev är att vårdnadshavaren står för elevens transportkostnader.DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  21.01.2019 13:40