Gemensamma tjänster i huvudstadsregionen

Rådgivningstjänst Virka-info. Foto: Kimmo Brandt

Regionportalen Helsingforsregionen.fi för huvudstadsregionens städer informerar om regionalt samarbete och de tjänster som kommuninvånarna kan utnyttja över kommungränsen.

På sidorna har det samlats information om gemensamma tjänster och serviceprinciper för Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda samt sådana projekt och utredningar, i vilka fler än en av regionens kommuner medverkar.

Regionportalen fungerar som en port till städernas egna webbsidor och elektroniska tjänster. På sidorna finns länkar även till utomstående aktörer i städerna, bl.a. till statens och allmännyttiga sammanslutningars webbsidor.DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  02.03.2018 12:23