Vanda i korthet

De äldsta spåren av bosättning i Vanda är 7 000 år gamla, men Helsinge (nuv. Vanda) omnämns för första gången i handlingar från 1351. Vanda blev stad 1974. 

Staden har långa historiska traditioner, men också modet att förnya sig. Idag är Vanda den fjärde största staden i Finland. Vanda stad har ett utomordentligt geografiskt läge. Förutom Helsingfors-Vanda flygplats finns det goda trafikförbindelser i staden och kollektivtrafiklösningarna utvecklas hela tiden.

Ringbanan kommer att ännu bättre än förut sammankoppla Vanda med den övriga huvudstadsregionen och förbättra Vandas interna trafikförbindelser. Vanda är också motorvägar, stora affärscentra och varuhus längs landets längsta köpgata Ring III.

Foto: Sakari Manninen

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  25.04.2018 14:31