Statistik om Helsingforsregionen

Det regionala informationssamarbetet skall sköta de gemensamma uppgifterna inom informationsförsörjningen och främja den regionala statistik- och forskningsverksamheten.

Den regionala informationsförsörjningen har som mål att trygga en gemensam bas för information om huvudstadsregionen.

Centrala nyckeltal för Helsingforsregionen (på finska)

Lokala datamaterial

Trender i Helsingforsregionen – aktuell översikt över regionensutveckling.
[Helsingfors stad]

Områdesdatabas för Helsingforsregionen (på finska)
[Huvudstadsregionens städer, HRM och Nylands förbund]

HRM:s region- och miljöinformation producerar tillförlitlig regional information för att främja en bra stadsmiljö. Uppgifter är uppföljning av luftkvaliteten, strategiarbetet för att stävja och anpassa klimatförändringen, samt produktion, förädling av regional information och informationsservice.
- Luftkvalitet
- Klimat
- Stadsmiljön
[Helsingforsregionens miljötjänster HRM]

Nyland-databanken (på finska) innehåller viktig statistik, figurer, kartor och uppgifter om landskapet.
- Område och miljö
- Boende
- Utbildning
-
Kommunal ekonomi
- Turism
- Social- och hälsovård
- Arbetsmarknad
- Befolkning
- Företagsverksamhet
[Nylands förbund]

Huvudstadsregionens servicekarta innehåller information om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städernas tjänster och verksamhetsställen.
[Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla]

Helsinki Region Infoshare (HRI) tillhandahåller information om Helsingforsregionen. Informationen finns gratis tillgänglig och får användas fritt. Användarna kan sedan ladda ner data och använda dem för t.ex. beslutsfattande, för egna tillämpningar eller för att utveckla och bygga upp helt nya serviceformer.
[Helsinki Region Infoshare]

Nationella datamaterial

Statistikcentralen producerar statistik, utredningar och material som gäller samhällsförhållanden.
[Statistikcentralen]

Kommunförbundet gör uppdateringsutredningar och årsstatistik bland annat om kommunernas förtroendevalda och organ.
[Kommunförbundet]

Sotkanet har en bred täckning av statistikuppgifter om finländarnas välfärd och hälsa.
[Institutet för hälsa och välfärd THL]

Statistikdatabasen Kelasto är FPA:s statistikdatabas.
[FPA]

Toimiala Online är datasystem som underhålls av arbets- och näringsministeriet och som erbjuder omfattande och aktuellt statistiskt material om utvecklingen av företagsverksamhet och ekonomi.
[Arbets- och näringsministeriet]

Internationella datamaterial

Nordstat databas (på finska och engelska)
[Helsingfors, Stockholm, Oslo och Köpenhamn]

European Urban Knowledge Network EUKN (på engelska)
[Inrikesministeriet, Helsingfors stad]

Urban Audit 
[Urban Audit]

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  21.01.2019 13:33