Helsingfors i korthet

Staden grundlades på befallning av kung Gustav Wasa år 1550. Den låg först vid Vanda ås mynning, men flyttades till sitt nuvarande läge ute på Helsingforsnäset år 1643. Helsingfors blev huvudstad år 1812, tre år efter att Finland annekterats som autonomt storfurstendöme i ryska kejsardömet.

Finland blev suveränt år 1917, och Helsingfors förblev huvudstad. I dag är Helsingfors centrum i Helsingforsregionen, ett pendlingsområde med 1,4 miljoner invånare och 766 000 arbetsplatsen.

Foto: Kimmo BrandtDELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  05.11.2018 11:52