Grankulla i korthet

Grankulla är en av de fyra städerna i huvudstadsregionen. Staden ligger 15 km väster om Helsingfors i mitten av grannstaden Esbo. Typiskt för Grankulla är, att staden under åren kunnat bibehålla sin karaktär som villa- och trädgårdsstad.

Grankulla grundandes år 1906. De tidiga invånarna sökte en rofylld, hälsosam och säker omgivning nära huvudstaden att bo i, något Grankulla kunde erbjuda såväl då som nu. I dag domineras stadsbilden av småhusbebyggelse och av närheten till naturen. Grankulla representerar en modern liten och trivsam villastad, där planeringen är inriktad på att bevara dessa värden.

Grankulla järnvägstationDELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  01.06.2017 14:02