Esbo i korthet

De första invånarna kom till Esbo för ca 9 000 år sedan, men fast bosättning började förekomma först på 1100–1200-talet. Kungsvägen eller Stora strandvägen från Åbo till Viborg via Esbo uppstod på 1200-talet.

Den äldsta i Esbo bevarade byggnaden är Esbo kyrka från 1490-talet. Esbogård grundades som kungsgård av Gustav Vasa år 1556. Invid Kungsvägen på Esbogårds område finns Finlands äldsta välvda stenbro, som daterar sig till år 1777.

År 1920 var Esbo en landskommun med färre än 9 000 invånare, av vilka 70 % var svenskspråkiga och 75 % fick sin utkomst av lanthushållning. På 1950- talet började bygden utvecklas kraftigt. Folkökningen var stor, byggverksamheten ökade och de största arbetsgivarna fanns inom servicenäringarna. Esbo blev köping år 1963 och stad år 1972.
(Esbo stads fickstatistik)

Utställningscentret WeeGeeDELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  16.12.2019 14:28