Helsingforsregionen i korthet

Statistik om Helsingforsregionen

Centrala nyckeltal för Helsingforsregionen (på finska)

BEFOLKNING 31.12.2018 Prognos 2020 Prognos 2030
Helsingforsregionen 1 491 845 1 510 638 1 675 528
Hela landet 5 517 919 5 543 221 5 611 987
Andel av hela landets befolkning, % 27,0 27,3 29,9
EKONOMI
Bruttonationalprodukt / invånare 2016, euro
Helsingfors ekonomiska region 52 904
Hela landet (2018) 42 300
EU-28 genomsnitt (2018) 30 900
Ökning i bruttonationalprodukten i Helsingforsregionen, procent (2017-2018) 2,7
ARBETSPLATSER
Antal jobb 2018
Helsingforsregionen 800 100
Hela landet 2 539 800
Ändring i antalet jobb i Helsingforsregionen 2017-2018, % 2,8
SYSSELSÄTTNING
Sysselsättningsgrad 2018
Helsingforsregionen 74,3
Hela landet 71,7
Arbetslöshetsgrad 2018
Helsingforsregionen 7,1
Hela landet 7,4
EU-28 6,8
UTBILDNING
Andel med examen efter grundskolestadiet 2017, procent av 25-64 -åringarna
Helsingforsregionen 81,4
Hela landet 84,3
EU-28 (2017) 77,5
Andel med examen på högre nivå 2017, procent av 25-64 -åringarna
Helsingforsregionen 46,6
Hela landet 39,8
EU-28 31,5

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  11.04.2019 11:11