Helsingforsregionen i korthet

Statistik om Helsingforsregionen

Centrala nyckeltal för Helsingforsregionen (på finska)

BEFOLKNING 31.12.2018 Prognos 2020 Prognos 2030
Helsingforsregionen 1 475 095 1 510 638 1 675 528
Hela landet 5 513 130 5 595 213 5 769 032
Andel av hela landets befolkning, % 26,7 26,9 28,8
EKONOMI
Bruttonationalprodukt / invånare 2017, euro
Helsingfors ekonomiska region 54 444
Hela landet (2017) 40 990
EU-28 genomsnitt (2018) 28 280
Ökning i bruttonationalprodukten i Helsingforsregionen, procent (2016-2017) 2,0
ARBETSPLATSER
Antal jobb 2019
Helsingforsregionen 812 300
Hela landet 2 565 600
Ändring i antalet jobb i Helsingforsregionen 2016-2017, % 1,5
SYSSELSÄTTNING
Sysselsättningsgrad 2019
Helsingforsregionen 74,8
Hela landet 72,6
Arbetslöshetsgrad 2019
Helsingforsregionen 6,6
Hela landet 6,7
EU-28 (2018) 6,9
UTBILDNING
Andel med examen efter grundskolestadiet 2016, procent av 25-64 -åringarna
Helsingforsregionen 81,0
Hela landet 83,7
EU-28 (2017) 77,5
Andel med examen på högre nivå 2016, procent av 25-64 -åringarna
Helsingforsregionen 46,7
Hela landet 39,0
EU-28 (2017) 31,4

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  11.02.2020 13:21