Helsingforsregionen i korthet

Statistik om Helsingforsregionen

Centrala nyckeltal för Helsingforsregionen (på finska)

BEFOLKNING 31.12.2017 Prognos 2020 Prognos 2030
Helsingforsregionen 1 475 095 1 506 658 1 660 869
Hela landet 5 513 130 5 595 213 5 769 032
Andel av hela landets befolkning, % 26,7 26,9 28,8
EKONOMI
Bruttonationalprodukt / invånare 2015, euro
Helsingfors ekonomiska region 52 021
Hela landet (2017) 40 600
EU-28 genomsnitt (2017) 29 900
Ökning i bruttonationalprodukten i Helsingforsregionen, procent (2016-2017) 3,7
ARBETSPLATSER
Antal jobb 2017
Helsingforsregionen 778 600
Hela landet 2 473 200
Ändring i antalet jobb i Helsingforsregionen 2016-2017, % 1,5
SYSSELSÄTTNING
Sysselsättningsgrad 2017
Helsingforsregionen 73,3
Hela landet 69,6
Arbetslöshetsgrad 2017
Helsingforsregionen 7,9
Hela landet 8,6
EU-28 7,6
UTBILDNING
Andel med examen efter grundskolestadiet 2016, procent av 25-64 -åringarna
Helsingforsregionen 81,0
Hela landet 83,7
EU-28 (2017) 77,5
Andel med examen på högre nivå 2016, procent av 25-64 -åringarna
Helsingforsregionen 46,7
Hela landet 39,0
EU-28 (2017) 31,4

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  31.08.2018 15:25