Samarbete om markanvändning, boende och trafik

De 14 kommunerna i Helsingforsregionen samarbetar om markanvändning, boende och trafik inom ramen för MBT-delegationen.

Helsingforsregionens kommuner och staten undertecknade den 9 juni 2016 ett avtal rörande markanvändning, boende och trafik för 2016–2019. MBT-avtalet är en intention som beskriver vad staten och de 14 kommunerna i Helsingforsregionen tillsammans vill uppnå när det gäller att samordna markanvändning, boende och trafik. Det grundar sig på kommunernas gemensamma regionala markanvändningsplan och bostadsstrategi samt relaterad trafiksystemplan.

En ny planeringsperiod på gång

Hur ser trafiken och boendet ut i Helsingforsregionen under de kommande årtiondena? Hur får man de två miljoner invånarna och de en miljon arbetsplatserna att agera så att man kan dra nytta av tillväxten och människorna mår så bra som möjligt? Planeringen av MBT 2019 är på gång och ska bli färdig på våren 2019. Läs mer om den nya planeringsperioden på adressen https://www.hsl.fi/mal (på finska).DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  30.09.2019 14:49