Projekt

Städerna i huvudstadsregionen genomför tillsammans såväl regionala samarbetsprojekt som projekt finansierade av EU:s strukturfonder.

Apotti-projektet (på finska) syftar till att förbättra verksamheten inom social- och hälsovården. I projektet Apotti införs ett kund- och patientdatasystem, vilket bland annat möjliggör bättre elektroniska kommunikationstjänster samt garanterar tillgången till uppgifter i realtid oavsett service- och vårdställe. Apotti är ett samarbetsprojekt, i vilket medverkar Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla samt HNS. HNS-områdets övriga kommuner kan ansluta sig till projektet genom samupphandlingsbolaget KL-Kuntahankinnat Oy.

6Aika – Öppna och smarta tjänster är en strategi för hållbar stadsutveckling där Finlands största städer Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo medverkar. Strategin genomförs med hjälp av gemensamma projekt i vilka till exempel forskningsinstitut, läroanstalter och medborgarorganisationer kan delta. De tre fokusområdena i strategin är öppna innovationsplattformar, öppna data och öppen delaktighet.

Målet är att utveckla allt mer användarorienterade kommunala tjänster, utnyttja möjligheterna inom digital teknik på ett effektivare sätt och samtidigt skapa möjligheter för utvecklingen av nya affärsverksamheter och uppkomsten av nya arbetstillfällen.

Projekten som genomförs under 2014–2020 finansieras av EU, städerna som medverkar i strategin och finska staten.
[Forum Virium Helsinki]

International House Helsinki (IHH) riktar sig till alla internationella invånare som nyligen flyttat till huvudstadsregionen. IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frågor som gäller anställning och rekrytering av utländsk arbetskraft. Servicen startar som ett pilotprojekt och koordineras av Helsingfors stad.

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  08.12.2017 14:31