Helsingforsregionens samarbetsmöte

Helsingforsregionens samarbetsmöte är ett samarbetsorgan som består av ledande förtroendevalda i Helsingforsregionens fjorton avtalskommuner. I samarbetet deltar huvudstadsregionens städer (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) samt Kuuma-kommunerna (Träskända, Nurmijärvi, Tusby, Kervo, Mäntsälä, Borgnäs, Hyvinge, Kyrkslätt, Vichtis och Sibbo). Helsingforsregionens samarbetsavtal trädde i kraft den 1 oktober 2005.

Målet med regionalt samarbete är att stärka Helsingforsregionens internationella konkurrenskraft. Samarbetet mellan kommunerna i Helsingforsregionen baserar sig på en gemensam syn på utmaningarna i området och en gemensam vilja att påverka regionens utveckling.

Det regionala samarbetet fokuserar särskilt på frågor kring markanvändning, boende och trafik samt regional service. Man ingår en mer detaljerad överenskommelse om samarbetets innehåll i en verksamhetsplan som godkänns årligen.

Vision för Helsingforsregionen

Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer. Det utvecklas hela tiden och bygger på styrkan i vetenskap, konst, skapande, inlärningsförmåga och god service. Centrumets framgång kommer invånarna och hela landet till godo. Metropolen utvecklas som ett enhetligt fungerande område där det finns en naturnära miljö och där det är gott at bo, studera, arbeta och driva företag.

Regionens enhetliga samhällsstruktur bygger på goda kollektivtrafikförbindelser och mångsidiga, ekologiskt effektiva och kolfattiga funktioner. Ett nätverk av centrum med egna särdrag omger det täta kärnområdet.
(Helsingforsregionens samarbetsmöte 5.11.2009)

Statistik om Helsingforsregionen

Nästa regering bör fortsätta metropolpolitiken
Pressmeddelande 28.3.2019

Föredragningslistor och promemorior finns endast på finska.
DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  29.03.2019 12:04