Bolag och samkommuner

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS är en samkommun som bildats av 24 kommuner. Samkommunens uppgift är att producera den specialiserade sjukvård och den vård av utvecklingsstörda som medlemskommunerna och deras invånare behöver.  
[HNS]

Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i medlemskommunerna samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen. Medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda.
[HRT]

Helsingforsregionens miljötjänster HRM är en samkommun som producerar miljötjänster för Helsingforsregionens invånare och företag.
[HRM]

Nylands förbund är en samkommun som utgörs av dess medlemskommuner. Förbund fungerar som intressebekavare för kommunerna och har hand om utvecklings- och planeringsuppgifter på landskapsnivå.
[Nylands förbund]

SOCCA (på finska) är det finska kompetenscentret inom det sociala området i huvudstadsregionen.
[Socca]

Bolag

Greater Helsinki Promotion
Verksamhetsområdet för bolaget, som ägs av kommunerna i huvudstadsregionen och Nylands förbund, är att internationalisera näringslivet i metropolområdet och att marknadsföra området som objekt för utländska investeringar.
[Greater Helsinki Promotion]

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral är ett allmännyttigt företag utan vinstsyfte. Målet med verksamheten är att förbättra livsmiljön genom att minska mängden avfall och att öka miljömedvetenhet..
[Huvudstadsregionens Återanvändningscentral]

MetropoliLab Oy är ett företag med analys- och laboratorieverksamhet, som undersöker livsmedels-, vatten- och miljöprover. Största delen av aktierna ägs av Helsingfors stad. De övriga aktionärerna är Esbo, Vanda och Grankulla.
[MetropoliLab]

Seure Henkilöstöpalvelut Oy är ett av Helsingfors stad, Esbo stad och Vanda stad ägt aktiebolag som hyr ut tillfällig arbetskraft och säljer andra rekryteringstjänster till sina ägare och till andra kommuner och samkommuner i huvudstadsregionen.
[Seure]

Samarbete med intressentgruppen

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp (på finska) följer frågor som är aktuella för städernas utveckling och tar ur städernas perspektiv ställning till ärenden som uppkommer i beslutsfattandet inom staten och inom Kommunförbundet.
[Kommunförbundet]

Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna för kommunsektorns personal och för placeringen av pensionsmedlen
[Keva]

Stiftelser

Ami-stiftelse
Reumasäätiö
Stiftelsen Finlands Nationalopera
Stiftelsen Helsingforsnejdens sommaruniversitet
Y-säätiö

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  03.09.2019 09:23