Samarbetsorgan

Samarbetet i huvudstadsregionen grundar sig på ett nätverksmässigt samarbete som fördjupas mellan regionens städer.

Samarbetet bedrivs både inom Huvudstadsregionens samarbetsgrupp, som består av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, och på bredare basis inom Helsingforsregionens samarbetsmöte som omfattar 14 kommuner.

Huvudstadsregionens samarbetsgrupp är ett styr- och samordningsorgan för samarbetet i huvudstadsregionen mellan den högsta ledningen bestående av förtroendevalda i städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Samarbetsgruppen svarar för styrningen och uppföljningen av städernas samarbete samt behandlar strategiskt viktiga samarbetsfrågor.

De centrala samarbetsprojekten gäller utveckling av samarbetet och ägarstyrningen, stärkande av huvudstadsregionens internationella konkurrenskraft, utveckling av markanvändningen, boendet och trafiken samt förbättring av välfärdstjänsterna och utveckling av serviceproduktionen.

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  25.04.2018 13:01