Insamlingsplatser för återvinning

HRM tar emot avfall på många olika håll i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt.

Återvinningsställena är:

• återvinningsplatserna,
• mottagningsstationerna för avfall, de så kallade Sortti-stationerna,
• Munkkulla avfallsstation,
• insamlingsbilar som kör runt på våren.

Personalen på Sortti-stationerna och Munkkulla avfallsstation tar emot avfallet. På återvinningsplatserna finns ingen personal.

Insamlingsplatser och Sortti-stationerna

De regionala insamlingsplatserna finns till exempel i närheten av butiker.

Återvinningsplatserna samlar in:

• glas,
• papper,
• kartong,
• batterier,
• småmetall,
• kläder.

Sortti-stationerna och Munkkulla avfallsstation tar emot:

• återvinningsbart avfall,
• blandavfall,
• problemavfall.

Sortti-stationerna och Munkkulla avfallsstation betjänar vardagar måndag till fredag klockan 7–21. På veckosluten är de stängda.

Kontaktuppgifter för Sortti-stationerna (www.hsy.fi/sv)

Du kan läsa mera om återvinningsplatserna på HRM:s webbsida, men den är inte lättläst:

Hitta den närmaste insamlingsplatsen (www.hsy.fi/sv)

På HRM:s webbplats finns en webbsökning som hjälper dig att hitta den närmaste insamlingsplatsen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.DELA
23.03.2018 14:51