Avfall

HRM sköter insamlingen av avfall och gör upp regler för avfallssorteringen. När man sorterar avfall sparar man naturresurser och minskar problemen som avstjälpningsplatserna orsakar. När man sorterar problemavfall, alltså farligt avfall, hindrar man att gifter hamnar på soptippen och kommer ut i naturen.

Du sorterar hemma:

• bioavfall, 
• plastförpackningar, 
• pappersavfall,
• kartong och papp,
• glas,
• metall,
• farligt avfall,
• blandavfall.

Du ska föra avfallet till återvinningsplatserna och avfallskärlen.

Du kan läsa mera om avfallssortering på HRM:s webbplats, men den är inte lättläst:
Sorteringsanvisningar (www.hsy.fi/sv)
Så här kan du minska avfallsmängden (www.hsy.fi/sv)

På webbplatsen finns mycket information och många tips om hur du kan minska avfallsmängden hemma hos dig. Där finns också exempel på hur du kan minska på mängden matrester.DELA
23.03.2018 14:57