Utbildning och arbete

Du kan utbilda dig inom något yrke antingen vid en av städernas läroanstalter eller vid en privat läroanstalt.

Om du behöver särskilt stöd för att kunna arbeta kan staden erbjuda dig olika tjänster. Bland tjänsterna finns till exempel:
• arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte
• arbetshandledning
• verkstäder
• arbete med stöd


När du söker arbete kan du också få hjälp av
• arbets- och näringscentralerna, som också kallas TE-centraler,
• servicecentren för arbetskraften
• FPA.


Du kan också få hjälp av många stiftelser och organisationer när du söker arbete.

På de här sidorna hittar du information om yrkesutbildning och offentliga arbetslivstjänster.

På de här webbplatserna kan du läsa mera om vilken hjälp du kan få att söka arbete, men de är inte lättlästa:
Helsingfors stad, (www.hel.fi/sv)
Esbo stad (www.esbo.fi)
Vanda stad (www.vanda.fi)DELA
24.04.2018 14:56