Städerna

Det finns fyra städer i huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Det högsta beslutfattande organet i en stad är stadsfullmäktige. Fullmäktige beslutar om
• de viktigaste ekonomiska frågorna i staden
• hur staden organiserar sin förvaltning.


Stadsstyrelsen ansvarar för hur staden leds och utvecklas.

Det finns också andra som deltar i besluten, de är
• nämnder och direktioner
• stadsdirektörer.


På den här webbplatsen berättar vi om beslutsfattandet i en stad och om städerna i huvudstadsregionen.DELA
20.04.2018 13:23