Tidtabeller och rutter

Tidtabeller på internet
Resplanen
Tidtabellsökning

Alla tidtabeller för Helsingforsregionens kollektivtrafik finns samlade i HRT:s tidtabellsböcker. HRT har tre olika tidtabellsböcker:
• Helsingfors tidtabellsbok,
• Esbo, Grankulla och Kyrkslätt tidtabellsbok,
• Vanda och Kervo tidtabellsbok.


Tidtabellsböckerna kan köpas på HRT:s serviceställen, kommunernas samservicekontor och R-kiosker.

Tidtabellsböckerna utkommer två gånger per år. Boken som utkommer i augusti gäller från hösten till våren. Till sommaren utkommer en ny bok.

Varje år ger HRT också ut kartor med rutter för busstrafiken och spårvagnstrafiken.

Tidtabeller för enskilda rutter får du ombord på bussen, spårvagnen och från HRT:s servicepunkter. Beräknade ankomsttider för rutterna finns också i tidtabellerna på hållplatserna.

Du får också information om tidtabeller och rutter per telefon. Du kan ringa HRT:s kundservice på numret 09 4766 4000.

Trafikinfo betjänar
• vardagar klockan 7–19
• lördagar och söndagar klockan 9–17.


Du kan läsa mera om tidtabeller och rutter på de här webbsidorna, men de är inte lättlästa:
Tidtabeller för buss, spårvagn, metro och färjan till Sveaborg (www.hsl.fi/sv)
Närtågens tidtabeller (www.vr.fi)

Tidtabeller på internet

På HRT:s webbplats kan du söka efter rutter och tidtabeller, du använder tjänsterna Resplanen och Tidtabellsökning. Där finns också information om kollektivtrafiken, till exempel undantagsinfo och information om avvikande tidtabeller. Informationen är inte lättläst.

Resplanen

Resplanen berättar hur du kan ta dig från startpunkten till målet vid en bestämd tidpunkt. Skriv först i Resplanens sökfält varifrån du startar och vart du är på väg. Skriv också in tidpunkten för när du vill starta eller vara framme. Sedan meddelar Resplanen vilket fordon – eller vilka fordon – du ska resa med.

Resplanen ger råd om rutter för dem som använder sig av Helsingforsregions kollektivtrafik. Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå och Tusby hör till Helsingforsregionens kollektivtrafik.

Resplanen (www.reittiopas.fi/sv)

Tidtabellsökning

Du hittar tidtabellen för en viss linje genom att skriva in linjens nummer. Du hittar tidtabellen för en viss hållplats genom att skriva in hållplatsens namn eller nummer.

Tidtabellsökning (www.hsl.fi/sv)

Undantagsinfo

Det finns också en tjänst för Undantagsinfo på HRT:s webbplats. Där kan du läsa om avvikande rutter och plötsliga förändringar i tidtabellerna.

Undantagsinfo (www.hsl.fi/sv)DELA
05.02.2019 09:58