Hjälp i vardagen

På de här sidorna hittar du kortfattad och lättläst information om städernas socialtjänster.

I olika livssituationer kan du få hjälp av socialservicen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Till socialservicen hör bland annat:
• ekonomiskt stöd
• bostadsärenden
• handikappservice och åldringsvård.


Om du behöver råd och hjälp för att klara dig i vardagen, ska du ta kontakt med socialtjänsten i din hemstad.

• Du kan ringa till socialtjänsterna i Helsingfors via Helsingfors stads telefonväxel på vardagar mellan klockan 8 och 16. Numret till växeln är 09 310 1691.
• Du kan ringa till familje- och socialtjänsterna i Esbo via Esbo stads telefonväxel på vardagar mellan klockan 8 och 16. Numret till växeln är 09 816 21.
• Du kan ringa till Grankulla socialbyrå på vardagar mellan klockan 8 och 15.45. Telefonnumret är 09 50 561.
• Du kan ringa till Vanda socialstationer mellan klockan 8 och 16. Telefonnumret till växeln är 09 83 911.

I Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla finns en socialombudsman, som kan hjälpa dig med till exempel följande frågor:
• utkomststöd
• åldringsvård
• handikappservice.


Det lönar sig att kontakta socialombudsmannen om du är missnöjd med den service du fått inom socialtjänsten, eller om du blivit dåligt bemött.

Helsingfors stads socialombudsman (www.hel.fi/sv)
Esbo stads socialombudsman (www.esbo.fi)
Vanda stads socialombudsman på finska (www.vanda.fi)
Grankulla stads socialombudsman (www.grankulla.fi)DELA
20.03.2019 12:44