Serviceboende för seniorer

När det inte mera är möjligt för dig att bo självständigt hemma, brukar det finnas möjlighet att ansöka om en plats på ett serviceboende.

Servicebostäder för seniorer finns numera både i privata servicehus och i stadens egna servicehus. Det finns oftast personal på plats i ett servicehus både dagar och kvällar.

Tanken med servicebostäder är att det ska vara tryggt och samtidigt så självständigt som möjligt. Varje boende gör upp en serviceplan tillsammans med vårdpersonalen. All hjälp som du behöver ska skrivas in i planen.

I en servicebostad kan du som senior få hjälp med till exempel

 • matlagning
 • hälsofrämjande verksamhet
 • vård av sjukdomar
 • städning
 • klädtvätt
 • fritidsaktiviteter.

För att bo i serviceboende betalar du

 • hyra
 • grundavgift
 • måltidsavgifter
 • säkerhetstelefonavgift, om du har en sådan
 • för all personlig service.

Du betalar enligt din betalningsförmåga. Man räknar ut betalningsförmågan skilt för varje person.

I Esbo och Grankulla ansöker du om serviceboende via det egna distriktets hemservice. I Helsingfors och Vanda söker du till serviceboende via ditt eget distrikts socialarbetare inom åldringsvården.

Läs mera om serviceboende, men de här sidorna är inte skrivna på lättläst svenskaDELA
27.09.2019 10:00