Vanliga sjukdomar

Du får hjälp på hälsostationen vid så kallade vanliga sjukdomar. Det finns många hälsostationer i huvudstadsregionen. Du ska ta kontakt med din egen hälsostation då du behöver vård.

De flesta hälsostationer är öppna alla vardagar klockan 8–16. Det lönar sig att ringa och beställa tid i förväg.

I brådskande fall kan du gå till hälsostationen utan tidsbeställning. Hälsoproblem som kräver akut behandling är till exempel

  • sår
  • andningssvårigheter
  • plötsliga svåra smärtor, som bröstsmärtor.

På din hemkommuns webbsidor hittar du kontaktuppgifter, öppethållningstider och telefonnummer för tidsbeställning till din egen hälsostation, men de sidorna är inte lättlästa.

På den här sidan kan du läsa mera om barnsjukdomar, men den är inte lättläst:
När barnet insjuknar – råd till föräldrar, (www.hus.fi)

På den här sidan får du råd om vad du ska göra då ditt barn insjuknar. Du kan också läsa om de vanligaste barnsjukdomarna och olycksfallen.DELA
08.10.2019 13:17