Telefonrådgivning

Giftinformationscentralen

Om du misstänker förgiftningssymptom hos dig själv eller en närstående ska du ringa Giftinformationscentralen.

Du kan få förgiftningssymptom om du:

  • har svalt eller andats in giftiga ämnen,
  • har fått stänk av ett giftigt ämne på huden eller i ögonen.

Symptomen kan till exempel vara illamående, huvudvärk, utslag eller förvirring.

Giftinformationscentralens telefonnummer är 0800 147 111 och 09 471 977. Centralens experter svarar på frågor om förgiftning. De ger också råd och anvisningar för hur du ska handla i ett förgiftningsfall. Du kan ringa Giftinformationscentralen alla dagar vilken tid som helst.

I nödfall ska du ringa 112.

Läs mera om förgiftningar

Teratologisk information

Teratologisk information är en telefontjänst som ger information om ämnen och sjukdomar som kan påverka:
• fruktbarheten

  • fostrets välmående före födseln
  • ammande spädbarns välmående.

Till exempel mediciner, alkohol och droger som mamman eller pappan använder kan påverka graviditeten.

Den teratologiska informationstjänstens experter svarar på numret 09 471 76500 alla vardagar klockan 9–12. Mammor och pappor som planerar att skaffa barn eller redan väntar barn kan ringa till telefontjänsten.

Läs mera på finska om ämnen som påverkar graviditeten
Rusmedlens påverkan vid graviditet och amning (www.hus.fi)
Information om hur alkohol, droger och tobak påverkar graviditeten och amningen.

Läkemedel under graviditeten (www.hus.fi)
Information om hur mammans medicinering kan påverka graviditeten och fostret.DELA
08.10.2019 13:38