Tandvård

Vuxna kan få tandvård på hemkommunens tandklinik eller hos privata tandläkare. Folkpensionsanstalten ersätter en del kostnaderna för privat tandvård. FPA-ersättningen är ungefär 20 procent av priset.

Hälsovårdaren på rådgivningen ordnar tandvård för barn under skolåldern. Skolhälsovårdaren ordnar tandvård för skolbarn. Vuxna ska själv beställa tid hos tandläkaren.

Kontaktuppgifter till tandvårdens tidsbeställning i huvudstadsregionen:

Tandvårdens jour har öppet alla vardagskvällar och veckoslut i Haartmanska sjukhuset i Helsingfors.
Kontaktuppgifter till Haartmanska sjukhusets tandklinik (www.hel.fi)DELA
08.10.2019 13:45