Snabb hjälp

Vid plötsliga sjukdomar hjälper din egen hälsostation dig alla vardagar klockan 8–16.

Om din hälsostation är stängd och du behöver snabb hjälp vid en allvarlig sjukdom ska du gå direkt till jouren.

På jouren får barn och vuxna hjälp vid allvarliga hälsoproblem som:

 • svåra bröstsmärtor
 • förlamningssymptom
 • riklig blödning, till exempel blodblandad kräkning och stort blödande sår
 • nyfött barn med feber
 • stora skador och benbrott
 • medvetanderubbningar, akut förvirring
 • plötslig svår huvudvärk
 • andningssvårigheter
 • plötslig svår magvärk
 • svår öronvärk som inte går om med värkmedicin
 • risk för akut missfall (förlossningssjukhusens jour).

Du kan gå till vilken vuxenjour som helst när du behöver brådskande vård.

Om din hälsostation är stängd och du är osäker på vart du ska gå kan du ringa hälsorådgivningens telefonnummer 116 117.

Kontaktuppgifter till sjukhus som har jour dygnet runt:DELA
08.10.2019 13:28