Rådgivning

Mödrarådgivning
Barnrådgivning
Skolhälsovården
Tidsbeställning hos rådgivningen

Mödrarådgivning

Familjer som väntar barn får stöd på hälsostationens mödrarådgivning. Mödrarådgivningen ger råd och stöd under graviditeten och information om det kommande föräldraskapet.

Hälsovårdaren på rådgivningen följer med graviditeten, gör kontroller och diskuterar viktiga hälsofrågor med de blivande föräldrarna. Mamman besöker rådgivningen 11–15 gånger under graviditeten. Rådgivningen ordnar också förlossningskurser för blivande föräldrar. Det är bra att kontakta rådgivningen genast i början av graviditeten.

Barnrådgivning

Hälsovårdaren på barnrådgivningen följer med barnets tillväxt och utveckling fram till skolåldern och stöder familjens hälsa och välmående. På rådgivningen får barnet alla nödvändiga vaccin. Hur ofta man besöker rådgivningen beror på barnets behov och familjens önskemål.

Skolhälsovården

Efter att barnet börjat skolan följer skolhälsovårdaren barnets tillväxt, utveckling och hälsa. Du får skolhälsovårdarens kontaktuppgifter från skolan.

Tidsbeställning hos rådgivningen

Du kan reservera en tid hos mödrarådgivningen eller barnrådgivningen på din egen rådgivningsbyrå. Du hittar kontaktuppgifterna, öppethållningstiderna och telefonnumret för tidsbeställning på stadens webbplats.DELA
08.10.2019 13:52