Nödsituationer

I nödsituationer ska du ringa nödnumret 112. En nödsituation är då liv eller hälsa är i fara. Jouren skickar vid behov ambulans, polis eller brandkår till platsen.

Nödnumret 112 fungerar överallt i Finland. Du kan ringa nödnumret gratis från alla telefoner. Du behöver inte något riktnummer före nödnumret 112 – det räcker med 112.

Så här ringer du och kallar på hjälp:

  1. Ring numret 112.
  2. Berätta vad som har hänt.
  3. Berätta så exakt adress som du kan, och kommunen, dit du behöver få hjälp.
  4. Svara på de frågor de ställer dig.
  5. Om de ber dig göra något, gör det.
  6. Avsluta samtalet först när de säger att du får avsluta det.

Stroke är en nödsituation

Om du tror att en närstående har drabbats av stroke eller blodcirkulationsstörning i hjärnan ska du handla snabbt. Ring genast till nödnumret 112. Nödnumret ger råd om vad du ska göra.

Stroke kommer ofta plötsligt. Den som får en stroke upptäcker inte alltid själv de första symptomen på stroke. Symptomen är

  • mungipan hänger
  • talstörningar
  • synrubbningar
  • avdomning eller kraftlöshet i händer eller fötter.

Symptomen måste alltid undersökas genast, också då de är övergående.

Läs mera om hur du ska handla i en nödsituation, men de här sidorna är inte lättlästa:
Nödnumret 112 (www.112.fi)
På webbplatsen får du veta hur du ska göra när du ringer nödnumret. Du får veta i vilka situationer du ska ringa nödnumret och hurdan hjälp du får från nödcentralen.

Handbok om säkerhet, hemmets säkerhetsguide (turvaopas.pelastustoimi.fi)
Handbok om säkerhet är en webbplats med information på svenska och finska om olycksfall på fritiden och tips för att undvika olyckor. Där finns också råd för hur du ska handla vid olycksfall och i nödsituationer.DELA
08.10.2019 13:32